pspstarosiedle@wp.pl

Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. Heraklit z Efezu


                       
Projekty współrealizowane z EFS

Książki naszych marzeń

Partnerzy


www.gminagubin.pl

www.efs.gov.pl

Uwaga!!! Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I

Podręczniki na rok szkolny 2017-18

Witamy na stronie internetowej

Publicznej Szkoły Podstawowej w Starosiedlu
z materiałów tu zawartych dowiesz się dużo o szkole, jak powstała, co robimy i wiele więcej ....
Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
ZAPRASZAMY !!!
Nasza placówka jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Gubin, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty. Szkoła uczy, wychowuje uczniów i zapewnia im właściwą opiekę. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i wolności. Zapewniamy uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości, zdobywania kreatywnej postawy w odkrywaniu prawdy i wiedzy o współczesnym świecie. Dbamy o dobrą atmosferę w klasie i w szkole. Aktywnie pracujemy nad podniesieniem jakości pracy szkoły.