pspstarosiedle@wp.pl

Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. Heraklit z Efezu


                       

Projekty współrealizowane z EFS

Partnerzy


www.gminagubin.pl

www.efs.gov.pl

Przedszkole przy szkole” – nasza szkoła wzięła udział w projekcie systemowym w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL, w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Jest to niebywała szansa na wsparcie wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych oraz zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Oddziały Przedszkolne w naszej szkole w związku z realizacją wyżej wymienionego projektu został doposażony w funkcjonalne i kolorowe meble przedszkolne, pomoce dydaktyczne i zabawki edukacyjne, sprzęt audiowizualny, komputer, drukarki itp. W ramach w/w projektu dokonano modernizacji łazienek, dostosowując je do potrzeb najmłodszych uczniów naszej szkoły. Kuchnia została wzbogacona o lodówkę, zamrażarkę, zmywarkę oraz naczynia dla dzieci. Doposażono również plac zabaw w piaskownice i bujaki charakteryzujące się wesołymi, dziecięcymi aplikacjami. Nad realizacją projektu w naszej szkole czuwała Anna Przyborska - dyrektor oraz Małgorzata Barska i Edyta Hołownia.
Indywidualizacja nauczania klas I – III w Publicznej Szkole Podstawowej w Starosiedlu
"Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"
Sprawozdanie styczeń: Sprawozdanie roczne
Kilka fotografii