Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. Heraklit z Efezu

pspstarosiedle@wp.pl

                       

 
Uwaga!!! Podręczniki na rok szkolny 2017-18
Witamy na stronie internetowej
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Starosiedlu
z materiałów tu zawartych dowiesz się dużo o szkole,
jak powstała, co robimy i wiele więcej ....
Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
ZAPRASZAMY !!!
Nasza placówka jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Gubin, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty.
Szkoła uczy, wychowuje uczniów i zapewnia im właściwą opiekę. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i wolności. Zapewniamy uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości, zdobywania kreatywnej postawy w odkrywaniu prawdy i wiedzy o współczesnym świecie. Dbamy o dobrą atmosferę w klasie i w szkole. Aktywnie pracujemy nad podniesieniem jakości pracy szkoły.