pspstarosiedle@wp.pl

Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. Heraklit z Efezu

                        

 
Nauczyciele pracujący w Publicznej Szkoły Podstawowej w Starosiedlu

Dyrektor: mgr Anna Przyborska

Nauczyciele:

mgr Małgorzata Barska – n. wychowania wczesnoszkolnego

mgr Halina Butkiewicz – Łachowska – n.przyrody

mgr Krzysztof Irisik – n.plastyki, muzyki

mgr Elżbieta Mulerowicz – n.techniki

mgr Krzysztof Olejnik – n.wychowania fizycznego

mgr Anna Sieczkowska – n. matematyki, informatyki

lic. Danuta Sieczkowska – n. wychowania wczesnoszkolnego

lic. Grzegorz Sieczkowki – n. wychowania wczesnoszkolnego

mgr Dorota Zdziebło – n. języka polskiego – pedagog szkolny

mgr Anna Łazarewicz-Juszczyńska – n. języka niemieckiego w zast. Katarzyna Ruchniewicz

ks mgr Andrzej Pytlik– n. religii

w zast. mgr Marta Tomczyk – n.historii

mgr Edyta Hołownia – n.wychowania wczesnoszkolnego

Oddział Przedszkolny

Nauczyciel: mgr Zofia

pomoc nauczyciela: Małgorzata Jagiełło

Pracownicy obsługi:

Danuta Srokata, Małgorzata Wolna, Antoni Świercz