Publiczna Szkoła Podstawowa w Starosiedlu

Starosiedle 22,

66-620 Gubin Regon: 97063579900000 NIP: 9261544117 tel. 683592577

                       

pspstarosiedle@wp.pl

Partnerzy


www.gminagubin.pl

www.efs.gov.pl 
Informacje Publicznej Szkoły Podstawowej
Plan lekcji 2016/17
Kalendarz roku szkolnego 2016/2017
Rozpoczęcie roku szkolnego – 1.09.2016
Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2016 – 1.01.2017
Ferie zimowe – 30.01.2017 – 12.02.2017
Wiosenna przerwa świąteczna – 13.04.2017 – 18.04.2017
Zakończenie roku szkolnego – 23.06.2017 lub 30.06.2017
Wakacje – 24.06.2017 – 31.08.2017
Ustawowe dni wolne
Wszystkich Świętych – 1 listopada
Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada
Trzech Króli – 6 stycznia
Święto Pracy – 1 maja
Święto Konstytucji 3 maja – 3 maja
Boże Ciało 15 czerwca


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych


Podręczniki na rok szkolny 2016/17
Rekrutacja do Przedszkola – Zasady
  • Terminy postępowania rekrutacyjnego:

  1. od 1 marca do 15 marca każdego roku – składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny, przez rodziców dzieci przyjętych w poprzednich latach szkolnych;

  2. od 15 marca do 15 kwietnia wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny;

  3. 30 kwietnia podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;Rozkład jazdy autobusów