spstarosiedle@gminagubin.pl

Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. Heraklit z Efezu

                        LOGO SZKOŁY

Nasza Szkoła może się pochwalić logo zaprojektowanym przez mgr Andrzeja Sieczkowskigo po przeprowadzonym konkursie wśród uczniów i przyjętym jednogłośnie przez Uczniów i Grono Nauczycieli naszej szkoły.
Przedstawia słonecznik – słońce przyjazne dla każdego. W wewnętrznej części jest książka – zdobywanie wiedzy, „kwiatki” trzymające się za ręce – uczniowie którzy w poczuciu bezpieczeństwa i przyjaźni mogą zdobywać wiedzę. Szkoła przyjazna dla ucznia.
Logo jest wykorzystywane na wszystkich dyplomach szkolnych przygotowywanych z okazji różnych szkolnych uroczystości: - pasowanie na ucznia - ukończenia szkoły - podziękowania dla rodziców, sponsorów itp.
każdy może” – konkurs piosenki - zawody szkolne - za czytelnictwo itp.