spstarosiedle@gminagubin.pl

Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. Heraklit z Efezu

                      

 
Osiągnięcia
rok szkolny 2014/15
Tenis stołowy - Krosno Odrz. - 12. 12. 2014
W Europiej jeździmy bezpiecznie - Brody Żarskie - 29. 11. 2014


Indywidualne Biegi przełajowe - Grabice - 03. 10. 2014


rok szkolny 2013/2014 dyplomy

  Udział w konkursach i osiągnięcia uczniów

 1. Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki – wyróżnienie w prezentacjach powiatowych – Zespół Świetliki – 2014 – Regionalne Centrum Animacji Kultury

 2. PRO ARTE 2014 – Finalista – zespół Świetliki z SP Starosiedle przeglądu powiatowego Lubuskiego Dziecięcego Festiwalu Piosenki – organizator – Gubiński Dom Kultury – 26.03.2014r

 3. Udział w X Środowiskowym Konkursie Przyrodniczo – Ekologicznym – pod hasłem „Ziemię mamy tylko jedną” - Dyplom dla Oddziału Przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Starosiedlu – 24.04.2014 Gubin

 4. Udział Agaty Turowskiej w eliminacjach regionalnych XV edycji Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczne Wakacje z LUPO” - Dyplom

 5. III miejsce dla Marcela Mazur w eliminacjach regionalnych XV edycji Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczne Wakacje z LUPO”

 6. Udział w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczne wakacje z LUPO” na szczeblu powiatu – Krosno Odrzańskie 21.05.2014r - Dyplom Dla Marcela Mazur

 7. Organizator: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Jeziorach Wysokich - Podziękowanie dla SP w Starosiedlu z okazji X edycji Konkursu - „Poznajemy Las” - „składamy serdeczne podziękowanie za dotychczasową współpracę przy organizacji konkursu” – 24 października 2013r

 8. III miejsce w Gminnym Konkursie Czytelniczym „Fredro – Dzieciom” - Strzegów – 21.05.2014r - Dyplom dla PSP w Starosiedlu

 9. Zajecie III miejsca - Dyplom dla Michała Pakos za w kategorii klas I – III w X Środowiskowym Konkursie Przyrodniczo – Ekologicznym pod hasłem „Ziemię mamy tylko jedną” - Gubin, 24.04.2014r

 10. Udział w Turnieju „Z Podwórka na Stadion O Puchar Tymbarku” - XIV Turniej Piłki Nożnej – Mistrzostwa U-10 i U-12 dla Dziewcząt i Chłopców – Dyplom dla Drużyny SP Starosiedle

 11. Dyplom podziękowanie dla szkoły – za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym o tematyce honorowego kriodastwa organizowanym przez Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego czerwonego Krzyża w Zielonej Górze – listopad 2013

 12. Udział w Rejonowym Konkursie Wiedzy o Czerwonym Krzyżu, Polskim Czerwonym Krzyżu i Międzynarodowym Prawie Humanitarnym – Dyplom – 15.04.2014 – Gubin

 13. Udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK – Dyplom dla Szkoły Podstawowej w Starosiedlu – Gubin 15 mają 2014r

 14. Finalistka eliminacji powiatowych – Karolina Lisiak – praca pt „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość gubińskiej fary” - XXI edycja Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” - 14.04.2014 – Krosno Odrzańskie

 15. Finalistka eliminacji powiatowych – Agata Przyborska – praca pt „Wsiąść do pociągu bylejakiego... Losy kolei zwanej „Berlinką” - XXI edycja Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” - 14.04.2014 – Krosno Odrzańskie

 16. Laureatka – Agata Przyborska - Wojewódzkiego Finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” - objętego patronem honorowym lubuskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Lubuskiego, Prezydenta Miasta Zielona Góra

 17. Zajęcie III miejsca w Mistezostwach Powiatu Krośnieńskiego szkół Podstawowych w tenisie stołowym dziewcząt – Krosno Odrzańskie – 13.12.2013

 18. Zajęcie II miejsca w eliminacjach gminnych IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w kategorii chłopców – 17.09.2013 – Chlebowo

Konkurs „Życie i Twórczość Aleksandra Fredry”
Uczniowie PSP w Starosiedlu brali udział w Gminnym konkursie na temat "Życie i Twórczość Aleksandra Fredry" organizowanym przez Szkołę w Strzegowie. Drużyna reprezentująca naszą szkołę - w składzie Agata Turowska, Wanessa Mazurkiewicz i Patryk Mazur- zajęła III -miejsce
Spotr – I semestr
W I półroczu roku szkolnego 2013 - 2014 uczniowie naszej szkoły brali udział w następujących zawodach:
- II miejsce w eliminacjach gminnych IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w kategorii chłopców,
- VIII miejsce w powiatowym turnieju "5" piłkarskich w kategorii chłopców,
- VI miejsce i XIV miejsce w powiatowym turnieju Indywidualne biegi przełajowe,
- V miejsce w powiatowym turnieju Szachów drużynowych,
- Udział w XI edycji Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowego " W Europie jeździmy bezpiecznie",
- III miejsce w powiatowym turnieju Tenisa stołowego w kategorii dziewcząt.


Gratulujemy Pani Dorocie Zdziebło, która 22 października odebrała w MEN w Warszawie Medal „Nauczyciela Kraju Ojczystego" - medale wręczył Wiceminister Tadeusz Sławecki

„Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki uczestniczył dziś (22 października) w uroczystości uhonorowania działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego tytułem i medalem „Nauczyciel Kraju Ojczystego".

Wyróżnienie to przyznawane jest przez PTTK za pracę edukacyjno-wychowawczą w środowisku i na rzecz dzieci i młodzieży, mającą na celu upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. Tym zaszczytnym tytułem uhonorowanych zostało dotychczas 98 osób. Wiceminister Tadeusz Sławecki oraz Roman Bargieł, prezes Zarządu Głównego PTTK, wręczyli dziś medale „Nauczyciel Kraju Ojczystego" trzydziestu dwóm zasłużonym członkom Towarzystwa.

Gratulując odznaczonym, wiceminister edukacji narodowej podkreślił, że realizowana przez działaczy PTTK edukacja turystyczno-krajoznawcza stanowi integralną część wychowania patriotycznego i pełni ważną rolę wychowawczą oraz podziękował za odkrywanie kolejnym pokoleniom Polaków piękna naszego kraju i upowszechniania wśród nich walorów prawdziwej turystyki. Wiceminister Tadeusz Sławecki zwrócił uwagę, że działania te wpisują się w program wychowawczy szkoły oraz wypełniają - zawarte między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym - porozumienie na rzecz zapewnienia uczniom szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w ramach kontynuowanego Roku Bezpiecznej Szkoły.

Życząc dalszych pomysłów w tworzeniu bogatej i ciekawej oferty turystyczno-krajoznawczej  dla dzieci i młodzieży wiceminister Tadeusz Sławecki zaprosił wszystkich członków PTTK do aktywnego włączenia się w realizację działań - ogłoszonego na rok szkolny 2013-2014 - Roku Szkoły w Ruchu.” - źródło: http://men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5691%3Awiceminister-tadeusz-sawecki-wrczy-medale-nauczyciel-kraju-ojczystegoq&catid=25%3Aministerstwo-wydarzenia-z-udziaem-ministrow&Itemid=287

rok szkolny 2010/2011
rok szkolny 2009/2010
rok szkolny 2008/2009