pspstarosiedle@wp.pl

Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. Heraklit z Efezu

                       

 
Dziękujemy
Wychowawca klasy I - M.Barska wraz z panią dyrektor A.Przyborską bardzo serdecznie dziękują rodzicom klasy I: panu Adamowi Durka, Arkadiuszowi Haszler i Radosławowi Plucińskiemu za wielkie zaangażowanie i pomoc podczas montażu mebli w gabinecie klasy I.


Rada Rodziców - opiekun Danuta Sieczkowska
Przewodnicząca: Agnieszka Dankowska
zastępca przew.: Anetta Turowska
sekretarz: Dorota Marcinkowska
skarbnik: Agnieszka Kowalczuk


Regulamin Rady Rodziców