pspstarosiedle@wp.pl

Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. Heraklit z Efezu

                        

 
Ważne !!!
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I
Zarządzenie Dyrektora
Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
Harmonogram rekrutacji do klasy I


Dokumenty szkoły:
Statut
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program wychowawczo - profilaktyczny


Katalog wymagań na poszczególne stopnie szkole
Matematyka klasa IV klasa V klasa VI